[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
เมนูหลัก
ข้อมูล 9 ด้าน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
แผนกวิชา


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
พิธีบวงสรวง เจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอ ( 30/พ.ค./2562 )
    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี ได้เข้าร่วม พิธีบวงสรวง เจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอ อ.รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
พิธีอันเชิญพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา ( 27/พ.ค./2562 )
    
พิธีอันเชิญพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
พระพุทธรัตนบุรีศรีโยดม
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พิธีเปิดFIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND ๔.๐ ( 21/พ.ค./2562 )
    FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND ๔.๐
ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๒,๑๘-๑๙,๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา๒๕๖๒ ( 21/พ.ค./2562 )
    โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในวันวิสาขบูชา
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ วัดใหม่รัตนบุรี จ.สุรินทร์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (PADME) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ( 17/พ.ค./2562 )
    
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้โปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์
โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษา ธรรมาภิบาล พัฒนาจิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ( 13/พ.ค./2562 )
    โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษา ธรรมาภิบาล พัฒนาจิต 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ อาคารอเนกประสงค์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 ( 13/พ.ค./2562 )
    ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 
ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ( 13/พ.ค./2562 )
    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี ได้เข้าร่วม โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอรัตนบุรี ปีการศึกษา2562 ( 13/พ.ค./2562 )
    โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอรัตนบุรี
หลักสูตรงานติดตั้งและใช้ Application บนอุปกรณ์ Smat phone และ tablet
วันที่ ๒๓ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ( 13/พ.ค./2562 )
    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยความร่วมมือกับบุคลากรของวิทยาลัยฯ ด้วยความรัก ความสามัคคีในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย
กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/22 -> [จำนวน 216 อัลบัม]
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>