[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
เมนูหลัก
ข้อมูล 9 ด้าน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
WEBSITE แผนกวิชา


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
พีธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ( 24/มี.ค./2560 )
    พีธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ท่านชไมพร ตุ้มพงษ์ ที่ปรึกษาพิเศษทำหน้าที่ผู้ชำนาญการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือภาครัฐและเอกชนได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค ระดับชาติ ผลการเรียนดีเด่นและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบบประกันคุณภาพแบบออนไลน์ ( 20/มี.ค./2560 )
    โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบบประกันคุณภาพแบบออนไลน์ เพื่อการบริหารจัดการการประกันคุณภาพภายใน ภายนอก และนานาชาติ วันที่ 16-17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ( 20/มี.ค./2560 )
    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน) ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี วันพุธที่ 8 มีนาคม2560 เวลา 09.00 - 12.00น. ประธานนายวิวัฒน์  บุญพิคำ ผู้อำนวบการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันจันทร์ที่6มีนาคม๒๕๖๐ ( 7/มี.ค./2560 )
    พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันจันทร์ที่6มีนาคม๒๕๖๐ ณ วทก.รัตนบุรี วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐
โครงการอบรมวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 5/มี.ค./2560 )
    โครงการอบรมวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา วันศุกร์ที่ ๓ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
วิทยากร นายภานุรุจ  กลิ่นโพธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและปะเมินผลการอาชีวศึกษา และนางชไมพร  ตุ้มพงษ์ ประธานกรรมการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
ผู้เข้าร่วมอบรม
ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ฐานสมรรถนะ ( 2/มี.ค./2560 )
    พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ฐานสมรรถนะ วันที่1 มีนาคม 2560
ระดับสถานศึกษา วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
โครงการ ประกวดโครงการ (Project) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ( 23/ก.พ./2560 )
    โครงการ ประกวดโครงการ (Project) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
รับรายงานตัวมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา2560 ( 20/ก.พ./2560 )
    รับรายงานตัวมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา2560
การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่2 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ( 6/ก.พ./2560 )
    การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560  พิธีเปิดในวันที่ 3  กุมภาพันธ์  2560  นำโดย นายวิวัฒน์   บุญพิคำ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี  และงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  เพื่อพัฒนาสุขภาพ  บุคลิกภาพ  และสร้างภูมิคุ้มกันจากสิ่งเสพติดแก่นักเรียน  นักศึกษา  สร้างความสามัคคีภายในสถาบัน  รู้จักการทำงานเป็นทีม  และปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  ในการอยู่ร่วมกันในสังคม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจและหารายได้ระหว่างเรียน วันที่ 18 มกราคม 2560 ( 21/ม.ค./2560 )
    การเขียนแผนธุรกิจ&โครงการหารายได้ระหว่างเรียน นักเรียนนักศึกษาที่ยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี...นำโดยท่าน ผอ.วิวัฒน์ บุญพิคำ...ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านสมโชค แกล้วกล้า ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs12 อุบลราชธานี&ท่านปุณยนุช วรดานันท์ ผู้ช่วยผจก.ธนาคารออมสินสาขารัตนบุรี...ที่อนุเคราะห์จุดประกายแนวคิดและร่วมพิจารณาคัดเลือกแผนธุรกิจ....ขอขอบคุณคณะครูที่ปรึกษาทุกท่านที่ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด...และที่สำคัญต้องขอชื่นชมนร.นศ.ทุกๆคนที่ตั้งใจนำเสนอแผนจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี
กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/13 -> [จำนวน 124 อัลบัม]
<< 10 11 12 13 >>