[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
เมนูหลัก
ข้อมูล 9 ด้าน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
WEBSITE แผนกวิชา


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ( 15/พ.ค./2560 )
    ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ( 12/พ.ค./2560 )
    โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 โดยมีคณะครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาร่วมกันปลูกต้นแผ่บารมีจำนวน 13 ต้น ต้นประดู่ 100 ต้น ต้นตะเคียน 100 ต้น ต้นกันเกรา 100 ต้น จำนวนพื้นที่ปลูก ประมาณ 3 ไร่ ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
อาชีวะอาสา เทศกาสงกรานต์ 2560 ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย ( 11/เม.ย./2560 )
    อาชีวะอาสา เทศกาสงกรานต์ 2560 ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี ระหว่างวันที่ 11-17เมษายน 2560 ณ ปั้ม ปตท.รัตนบุรี
การรับรายงานตัว มอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ( 9/เม.ย./2560 )
    การรับรายงานตัว มอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา STEM ( 31/มี.ค./2560 )
    ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรีได้อบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา STEM Education ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ประธาน นายวิวัฒน์ บุญพิคำ แขกผู้มีเกียรติ นางการุณี วิบูลชัย (วิทยากร)
พีธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ( 24/มี.ค./2560 )
    พีธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ท่านชไมพร ตุ้มพงษ์ ที่ปรึกษาพิเศษทำหน้าที่ผู้ชำนาญการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือภาครัฐและเอกชนได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค ระดับชาติ ผลการเรียนดีเด่นและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบบประกันคุณภาพแบบออนไลน์ ( 20/มี.ค./2560 )
    โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบบประกันคุณภาพแบบออนไลน์ เพื่อการบริหารจัดการการประกันคุณภาพภายใน ภายนอก และนานาชาติ วันที่ 16-17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ( 20/มี.ค./2560 )
    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน) ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี วันพุธที่ 8 มีนาคม2560 เวลา 09.00 - 12.00น. ประธานนายวิวัฒน์  บุญพิคำ ผู้อำนวบการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันจันทร์ที่6มีนาคม๒๕๖๐ ( 7/มี.ค./2560 )
    พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันจันทร์ที่6มีนาคม๒๕๖๐ ณ วทก.รัตนบุรี วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐
โครงการอบรมวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 5/มี.ค./2560 )
    โครงการอบรมวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา วันศุกร์ที่ ๓ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
วิทยากร นายภานุรุจ  กลิ่นโพธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและปะเมินผลการอาชีวศึกษา และนางชไมพร  ตุ้มพงษ์ ประธานกรรมการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
ผู้เข้าร่วมอบรม
ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/14 -> [จำนวน 139 อัลบัม]
<< 10 11 12 13 14 >>