[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
เมนูหลัก
ข้อมูล 9 ด้าน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
แผนกวิชา


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาธรรมาภิบาล (พัฒนาจิต) ๒๕๖๔ ( 1/มี.ค./2565 )
    โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาธรรมาภิบาล (พัฒนาจิต)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ในวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
ณ ชั้น ๔ อาคารอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับคุณครูทั้ง ๒ ท่าน ( 16/ธ.ค./2564 )
    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับคุณครูทั้ง ๒ ท่าน
นายปิยะพงษ์ พรหมบุตร (ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
นายศุภณัฐ เจริญรัตน์ (ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
ด้วยความยินดียิ่ง
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๘ ธ.ค. ๖๔ ( 16/ธ.ค./2564 )
    การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้ขอรับการประเมิน นายยงค์ ราศรีเฟื่อง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ( 16/ธ.ค./2564 )
    การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ณ หอประชุมอำเภอรัตนบุรี และ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) วันที่18/11/64 ( 16/ธ.ค./2564 )
    การตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์
โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ( 16/ธ.ค./2564 )
    โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันศุกร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 16/ธ.ค./2564 )
    การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรวิชาชีพ และด้านความรู้ความสามารถ
ผู้ขอรับการประเมิน
นายเพ็ชร เพียรชนะ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔
โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ( 16/ธ.ค./2564 )
    โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาด โควิด 19 วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาการจัดทำ(ร่าง)แผน ๒๕๖๕ ( 16/ธ.ค./2564 )
    โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาการจัดทำ(ร่าง)แผน ๒๕๖๕
การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ ส.ค.๒๕๖๔ ( 16/ธ.ค./2564 )
    การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ ส.ค.๒๕๖๔
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/22 -> [จำนวน 216 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>