[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
เมนูหลัก
ข้อมูล 9 ด้าน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
โปรเจคจบ ปี 2563


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ( 11/พ.ย./2563 )
    โครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรและเขียนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ( 11/พ.ย./2563 )
    
โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรและเขียนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สวนริมเขื่อนรีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี ๒๕๖๓ ( 11/พ.ย./2563 )
    การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี เรื่องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษาประสงค์ขอย้าย วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐,๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ( 11/พ.ย./2563 )
    FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐,๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
โครงการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 2 สี) ( 11/พ.ย./2563 )
      โครงการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 2 สี)
เรื่องการตรวจเช็คสภาพและบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ๒๕๖๓ ( 11/พ.ย./2563 )
    เรื่องการตรวจเช็คสภาพและบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (ภายใต้การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการอาชีวะอาสา วันที่ 12 กันยายน 2563
การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัการอาชีวศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ( 11/พ.ย./2563 )
    การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัการอาชีวศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ (Application Echo VE) ๒๕๖๓ ( 11/พ.ย./2563 )
    โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ (Application Echo VE) ให้แก่ครูและผู้เรียนในสถานศึกษา ระหว่างเดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ( 11/พ.ย./2563 )
    โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ วันอังคาร ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓
โครงการรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ๒๕๖๓ ( 11/พ.ย./2563 )
    โครงการรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วันอังคาร ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/20 -> [จำนวน 194 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>