[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
เมนูหลัก
ข้อมูล 9 ด้าน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
แผนกวิชา


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ( 16/ธ.ค./2564 )
    พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
โครงการรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (ปี ๒๕๖๓) ( 16/ธ.ค./2564 )
    โครงการรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (ปี ๒๕๖๓)

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนนักศึกษา ๒๕๖๓ ( 30/มี.ค./2564 )
    
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ
ณ จังหวัดพิษณุโลก
และขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนนักศึกษา ที่ได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเลย
โครงการประดับแถบ ๓ สี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 26/มี.ค./2564 )
    โครงการประดับแถบ ๓ สี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
โครงการนำเสนอผลงานวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Project) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 26/มี.ค./2564 )
    โครงการนำเสนอผลงานวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Project) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันอังคาร ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ณ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ๒๕๖๓ ( 26/มี.ค./2564 )
    การประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
โครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับสถานศึกษา ๒๕๖๓ ( 26/มี.ค./2564 )
    โครงการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 26/มี.ค./2564 )
    พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
โครงการรับรายงานตัว มอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบโควตา) ( 5/ก.พ./2564 )
    
โครงการรับรายงานตัว มอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบโควตา)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔
ณ วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลระบบประกันคุณภาพออนไลน์ ( 5/ก.พ./2564 )
     โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลระบบประกันคุณภาพออนไลน์เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในภายนอกและนานาชาติวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
ณ ห้องปฎิบัติการ IT วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/22 -> [จำนวน 216 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>