[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
เมนูหลัก
ข้อมูล 9 ด้าน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
แผนกวิชา


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการวิเชียร บุญลี ( 11/พ.ย./2563 )
    
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้อำนวยการวิเชียร บุญลี วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
30 ตุลาคม 2563
ผู้อำนวยการวิเชียร บุญลี กล่าวอำลานักเรียนนักศึกษา และ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี ( 11/พ.ย./2563 )
    ผู้อำนวยการวิเชียร บุญลี กล่าวอำลานักเรียนนักศึกษา และ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี
โครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ( 11/พ.ย./2563 )
    โครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรและเขียนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ( 11/พ.ย./2563 )
    
โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรและเขียนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สวนริมเขื่อนรีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี ๒๕๖๓ ( 11/พ.ย./2563 )
    การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี เรื่องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษาประสงค์ขอย้าย วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐,๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ( 11/พ.ย./2563 )
    FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐,๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
โครงการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 2 สี) ( 11/พ.ย./2563 )
      โครงการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 2 สี)
เรื่องการตรวจเช็คสภาพและบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ๒๕๖๓ ( 11/พ.ย./2563 )
    เรื่องการตรวจเช็คสภาพและบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (ภายใต้การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการอาชีวะอาสา วันที่ 12 กันยายน 2563
การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัการอาชีวศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ( 11/พ.ย./2563 )
    การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัการอาชีวศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ (Application Echo VE) ๒๕๖๓ ( 11/พ.ย./2563 )
    โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ (Application Echo VE) ให้แก่ครูและผู้เรียนในสถานศึกษา ระหว่างเดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/22 -> [จำนวน 216 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>