[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
เมนูหลัก
ข้อมูล 9 ด้าน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
WEBSITE แผนกวิชา


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
Morning Brief 1มิถุนายน 2561 ( 4/มิ.ย./2561 )
    การพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในวันวิสาขบูชา 2561 ( 29/พ.ค./2561 )
    งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดวันทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในวันวิสาขบูชา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ วัดใหม่รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสถานศึกษาธรรมาภิบาล (พัฒนาจิต) และปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ( 29/พ.ค./2561 )
    ด้วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาได้ดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา รู้นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฏและระเบียบต่างๆของทางวิทยาลัย มีคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตืการการจัดทำฐานข้อมูลระบบประกันคุณภาพแบบออนไลน์ 1-2พ.ค.2561 ( 15/พ.ค./2561 )
    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์เพื่อรับการประเมินภายใน ภายนอก  และนานาชาติ  ระหว่างวันที่  1-2  พฤษภาคม  2561  ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ  และปฏิบัติการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานเพื่อรับการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาแบบออนไลน์อย่างเป็นระบบ พร้อมรับการประเมินภายใน  ภายนอก  และนานาชาติในอนาคตได้
โครงการการรับรายงานตัว มอบตัว นักเรียน นักศึกษา ประเภทปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ( 10/เม.ย./2561 )
    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี โดยงานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร ดำเนินการจัดโครงการการรับรายงานตัว มอบตัว นักเรียน นักศึกษา ประเภทปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ( 2/เม.ย./2561 )
    การทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพระดับ ปวช.๑ และระดับ ปวส.๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ( 25/มี.ค./2561 )
    พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ( 7/มี.ค./2561 )
    โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายจิระนนท์ ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
การรับรายงานตัว มอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.และปวส. ปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตา ( 30/ม.ค./2561 )
    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดวันรับรายงานตัว มอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ( 10/ม.ค./2561 )
    งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาร่วมกับ อวท. ได้จัดดำเนินโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560
กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/13 -> [จำนวน 124 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>