[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
เมนูหลัก
ข้อมูล 9 ด้าน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
แผนกวิชา


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปวช.๑ ปวส.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( 13/ก.ค./2563 )
    การเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปวช.๑ ปวส.๑ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ (ตามแผนกที่จัดเตรียมไว้ในแต่ละวัน)
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 ( 13/ก.ค./2563 )
    โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
โครงการทัศนศึกษากีฬาต้านยาเสพติด ๊U19 ( 13/ก.ค./2563 )
    โครงการทัศนศึกษากีฬาต้านยาเสพติด ๊U19 วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ สนามกีฬา บุรีรัมย์สเตเดี้ยม (ช้างอารีน่า) จังหวัดบุรีรัมย์
ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ( 13/ก.ค./2563 )
    ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
-รายงานตัว ตรวจสำภาระฯ
-ถวายราชสดุดี ร.๖
-ลอดซุ้มหน้าเสือ
-เดินทางไกล
-วิชาชาวค่าย
-เข้าฐานพจญภัย
-เข้าฐานหุ่นจำลอง
-ประดับแถบสามสี
-เล่นรอบกองไฟ
ปิดกอง เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย
โครงการรับรายงานตัว มอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบโควต้า) ( 13/ก.ค./2563 )
    โครงการรับรายงานตัว มอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 (รอบโควต้า) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
โครงการ นำเสนอผลงานวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Project) ปีการศึกษา 2563 ( 13/ก.ค./2563 )
    โครงการ นำเสนอผลงานวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Project) ปีการศึกษา 2563 วันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
โครงการเปิดบ้านสานฝัน ๒๕๖๓ ( 13/ก.ค./2563 )
    โครงการเปิดบ้านสานฝันแบ่งปันความรู้จากพี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
วันครู 2563 ( 13/ก.ค./2563 )
    

วันครูอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ประจำปี พ.ศ. 2563 "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี


โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ ( 13/ก.ค./2563 )
    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี ได้จัดโครงการอาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรอด ปิโตรเลี่ยม (๑๙๙๔) อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษา ออกหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ และเพื่อพัฒนา เพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพให้กับ นักเรียน นักศึกษา ได้ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง รวมถึงปลูกฝังในเรื่องจิตอาสาให้แก่นักเรียน นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ( 13/ก.ค./2563 )
    เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถในสิ่งที่ดี เกิดประสบการณ์และทักษะทางด้านกีฬา รู้จักการรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจรู้จักกฎกติกาและมารยาทของการเล่นกีฬา "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย" ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ วันที่ ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/22 -> [จำนวน 216 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>