[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
เมนูหลัก
ข้อมูล 9 ด้าน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
โปรเจคจบ ปี 2563


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ( 14/ส.ค./2562 )
    พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ( 14/ส.ค./2562 )
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
และผู้เรียนการเขียนแผนธุรกิจ และประเมินแผนธุรกิจ
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ( 14/ส.ค./2562 )
    การอบรม 
เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔
หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ( 14/ส.ค./2562 )
    ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
วันเสาร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ อาคารอเนกประสงค์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
ออกศูนย์ ICT บ้านโกส้ม และคอนสวรรค์ ( 14/ส.ค./2562 )
    ออกศูนย์ ICT บ้านโกส้ม และบ้านคอนสวรรค์ วันที่22 มิถุนายน 2562
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ( 14/ส.ค./2562 )
    พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
ศึกษาดูงานแผนกคอมพิวเตอร์ 2562 ( 14/ส.ค./2562 )
    ศึกษาดูงานแผนกคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น วันที่ 18 มิิถุนายน 2562
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ( 4/มิ.ย./2562 )
    นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี 
พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาศ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอ รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
พิธีบวงสรวง เจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอ ( 30/พ.ค./2562 )
    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี ได้เข้าร่วม พิธีบวงสรวง เจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอ อ.รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
พิธีอันเชิญพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา ( 27/พ.ค./2562 )
    
พิธีอันเชิญพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
พระพุทธรัตนบุรีศรีโยดม
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/20 -> [จำนวน 194 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>