[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
เมนูหลัก
ข้อมูล 9 ด้าน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
WEBSITE แผนกวิชา


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา STEM ( 31/มี.ค./2560 )
    ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรีได้อบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา STEM Education ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ประธาน นายวิวัฒน์ บุญพิคำ แขกผู้มีเกียรติ นางการุณี วิบูลชัย (วิทยากร)
พีธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ( 24/มี.ค./2560 )
    พีธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ท่านชไมพร ตุ้มพงษ์ ที่ปรึกษาพิเศษทำหน้าที่ผู้ชำนาญการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือภาครัฐและเอกชนได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค ระดับชาติ ผลการเรียนดีเด่นและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบบประกันคุณภาพแบบออนไลน์ ( 20/มี.ค./2560 )
    โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบบประกันคุณภาพแบบออนไลน์ เพื่อการบริหารจัดการการประกันคุณภาพภายใน ภายนอก และนานาชาติ วันที่ 16-17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ( 20/มี.ค./2560 )
    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน) ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี วันพุธที่ 8 มีนาคม2560 เวลา 09.00 - 12.00น. ประธานนายวิวัฒน์  บุญพิคำ ผู้อำนวบการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันจันทร์ที่6มีนาคม๒๕๖๐ ( 7/มี.ค./2560 )
    พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันจันทร์ที่6มีนาคม๒๕๖๐ ณ วทก.รัตนบุรี วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐
โครงการอบรมวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 5/มี.ค./2560 )
    โครงการอบรมวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา วันศุกร์ที่ ๓ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
วิทยากร นายภานุรุจ  กลิ่นโพธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและปะเมินผลการอาชีวศึกษา และนางชไมพร  ตุ้มพงษ์ ประธานกรรมการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
ผู้เข้าร่วมอบรม
ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ฐานสมรรถนะ ( 2/มี.ค./2560 )
    พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ฐานสมรรถนะ วันที่1 มีนาคม 2560
ระดับสถานศึกษา วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
โครงการ ประกวดโครงการ (Project) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ( 23/ก.พ./2560 )
    โครงการ ประกวดโครงการ (Project) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
รับรายงานตัวมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา2560 ( 20/ก.พ./2560 )
    รับรายงานตัวมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา2560
การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่2 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ( 6/ก.พ./2560 )
    การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560  พิธีเปิดในวันที่ 3  กุมภาพันธ์  2560  นำโดย นายวิวัฒน์   บุญพิคำ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี  และงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  เพื่อพัฒนาสุขภาพ  บุคลิกภาพ  และสร้างภูมิคุ้มกันจากสิ่งเสพติดแก่นักเรียน  นักศึกษา  สร้างความสามัคคีภายในสถาบัน  รู้จักการทำงานเป็นทีม  และปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  ในการอยู่ร่วมกันในสังคม
กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/11 -> [จำนวน 105 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>