[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
เมนูหลัก
ข้อมูล 9 ด้าน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
โปรเจคจบ ปี 2563


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ( 13/พ.ค./2562 )
    พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 วันที่ 11 เมษายน 2562
รายงานตัวและมอบตัว นักเรียน-นักศึกษา (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ ( 10/เม.ย./2562 )
    รายงานตัวและมอบตัว นักเรียน-นักศึกษา (รอบปกติ) 
และเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประจำวันที่ 10 เมษายน 2562
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ( 9/เม.ย./2562 )
    
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เเละตามมาตรฐานการอาขีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ เจริญโฮเด็ล อุดรธานี
การทดสอบความรู้และความถนัดวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ( 4/เม.ย./2562 )
     การทดสอบความรู้และความถนัดวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
พิธีทำบุญอาคารวิทยบริการและห้องสมุด ( 3/เม.ย./2562 )
     พิธีทำบุญอาคารวิทยบริการและห้องสมุดวันอังคาร ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
โครงการรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ( 29/มี.ค./2562 )
    โครงการรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ( 26/มี.ค./2562 )
    
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ( 25/มี.ค./2562 )
    
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND ๔.๐ ( 24/มี.ค./2562 )
    
FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND ๔.๐ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ ๑๖-๑๗ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ดำเนินงานโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ( 18/มี.ค./2562 )
    
ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/20 -> [จำนวน 194 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>