[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
เมนูหลัก
ข้อมูล 9 ด้าน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
WEBSITE แผนกวิชา

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
9/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ื ศธ ๐๖๐๕/๔๕๙ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๒ ( 217 / )
    ที่ื ศธ ๐๖๐๕/๔๕๙ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๒
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ( 337 / )
    ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/มี.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ( 335 / )
    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/มี.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( 436 / )
    เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/มี.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ สร ๐๐๑๗๑/ว๑๐๖๓ เรื่อง กำหนดมาตรการ กลไก การจัดการเรื่องร้องเรียนจังหวัดสุรินทร์ ( 316 / )
    ที่ สร ๐๐๑๗๑/ว๑๐๖๓ เรื่อง กำหนดมาตรการ กลไก การจัดการเรื่องร้องเรียนจังหวัดสุรินทร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/มี.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ สร ๐๐๐๓/๔๒๗ ถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี ( 331 / )
    ที่ สร ๐๐๐๓/๔๒๗ ถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/มี.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ สร ๐๐๑๗.๓/ว๑๕๗๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา ( 329 / )
    ที่ สร ๐๐๑๗.๓/ว๑๕๗๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/มี.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ ศธ ๐๖๐๒/ว๐๘๔ เรื่อง ขอส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สอศ. กับ กรมการปกครอง ( 299 / )
    ที่ ศธ ๐๖๐๒/ว๐๘๔ เรื่อง ขอส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สอศ. กับ กรมการปกครอง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/มี.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ ศธ ๐๖๗๙/๒๐๓๑ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ( 330 / )
    ที่ ศธ ๐๖๗๙/๒๐๓๑ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
16/มี.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ ศธ ๐๖๐๑/๑๘๔๕ ถึง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง/สถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ./ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีวศึกษาทุกภาค ( 319 / )
    ที่ ศธ ๐๖๐๑/๑๘๔๕ ถึง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง/สถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ./ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีวศึกษาทุกภาค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>