[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
เมนูหลัก
ข้อมูล 9 ด้าน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
WEBSITE แผนกวิชา

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
28/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ สผ ๐๐๐๘/ว๒๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ ( 456 / )
    ที่ สผ ๐๐๐๘/ว๒๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ ศธ ๐๖๐๑/๑๓๐๐ ถึงสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง ( 407 / )
    ที่ ศธ ๐๖๐๑/๑๓๐๐ ถึงสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ ศธ ๐๖๐๑/๑๑๘๕ ถึง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง ( 398 / )
    ที่ ศธ ๐๖๐๑/๑๑๘๕ ถึง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ ศธ ๐๖๐๑/๑๑๘๔ ถึงสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง ( 333 / )
    ที่ ศธ ๐๖๐๑/๑๑๘๔ ถึงสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ ศธ.๐๖๐๑/๑๓๔๑ ถึง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง/สถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ./ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีวศึกษาทุกภาค ( 331 / )
    ที่ ศธ.๐๖๐๑/๑๓๔๑ ถึง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง/สถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ./ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีวศึกษาทุกภาค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ ศธ ๐๖๐๖/๑๓๗๒ เรื่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพและช่างฝีมือในสาขาต่างๆที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา ( 306 / )
    ที่ ศธ ๐๖๐๖/๑๓๗๒ เรื่ือง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพและช่างฝีมือในสาขาต่างๆที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปข้อสั่งการและสาระสำคัญในประเด็นที่เกกี่ยวข้องกับการศึกษา ศธ. สอศ. และแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการ จากรายการ \"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน\" ( 362 / )
    สรุปข้อสั่งการและสาระสำคัญในประเด็นที่เกกี่ยวข้องกับการศึกษา ศธ. สอศ. และแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการ จากรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศธ ๐๖๐๑/๑๑๕๒ ( 315 / )
    ถึงสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัตการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ( 342 / )
    ถึงสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ( 300 / )
    ถึง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง/สถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ./ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีวศึกษาทุกภาค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>