[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
เมนูหลัก
ข้อมูล 9 ด้าน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
WEBSITE แผนกวิชา

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
13/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบความประพฤติและจริยธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ( 299 / )
    เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะชนเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ( 323 / )
    การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะชนเดือน มกราคม ๒๕๖๑
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ ศธ ๐๖๐๑/๗๑๗ ( 308 / )
    แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
5/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ ศธ ๐๖๐๑/๒๕๔ ( 297 / )
    เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการแทน เพิ่มเติม
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
29/ม.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการใช้รถยนต์ราชการ ( 326 / )
    ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการใช้รถยนต์ราชการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ม.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดแนวทางการพิจารณาโทษบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ( 261 / )
    กำหนดแนวทางการพิจารณาโทษบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
29/ม.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( 266 / )
    มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ม.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ถึง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง ( 284 / )
    พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศษ ๕๑๐๔.๑/๓๑๕๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกาศฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๑ รายละเอียดดังหนังสือที่แนบมาพร
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
24/ม.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ถึง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง ( 273 / )
    พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๓๑๘ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่องสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ World Economic Forum มาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรต
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
10/ม.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๒ อัตรา ( 274 / )
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๒ อัตรา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>