[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
เมนูหลัก
ข้อมูล 9 ด้าน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
WEBSITE แผนกวิชา


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
รายงานตัวและมอบตัว นักเรียน-นักศึกษา (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ ( 10/เม.ย./2562 )
    รายงานตัวและมอบตัว นักเรียน-นักศึกษา (รอบปกติ) 
และเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประจำวันที่ 10 เมษายน 2562
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ( 9/เม.ย./2562 )
    
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เเละตามมาตรฐานการอาขีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ เจริญโฮเด็ล อุดรธานี
การทดสอบความรู้และความถนัดวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ( 4/เม.ย./2562 )
     การทดสอบความรู้และความถนัดวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
พิธีทำบุญอาคารวิทยบริการและห้องสมุด ( 3/เม.ย./2562 )
     พิธีทำบุญอาคารวิทยบริการและห้องสมุดวันอังคาร ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
โครงการรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ( 29/มี.ค./2562 )
    โครงการรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ( 26/มี.ค./2562 )
    
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ( 25/มี.ค./2562 )
    
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND ๔.๐ ( 24/มี.ค./2562 )
    
FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND ๔.๐ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ ๑๖-๑๗ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ดำเนินงานโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ( 18/มี.ค./2562 )
    
ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
การรับรายงานตัว มอบตัว และลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษา ประเภทโควต้าพิเศษ ( 22/ก.พ./2562 )
    
ภาพบรรยากาศการรับรายงานตัว มอบตัว และลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษา ประเภทโควต้าพิเศษ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๙ และ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 -> [จำนวน 113 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>