[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
เมนูหลัก
ข้อมูล 9 ด้าน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
WEBSITE แผนกวิชา


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การจัดโครงการ ประเมินผลงานวิชาโครงการพัฒนาทักษะ Project ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ( 14/ก.พ./2562 )
    
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนได้ดำเนินการจัดโครงการ ประเมินผลงานวิชาโครงการพัฒนาทักษะ Project 
ระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
เข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ( 11/ก.พ./2562 )
    โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ และพิธีสำรวจตัวเองเข้าประจำกองประดับแถบสามสี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ( 23/ม.ค./2562 )
    
การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
The 1st College Board Conferance 2018
๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ( 2/ม.ค./2562 )
    ด้วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีพลนามัยที่สมบูรณ์ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยเสพติด ในระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
พิธีเปิดโครงการอาชีวอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ( 28/ธ.ค./2561 )
    งานโครงการพิเศษฯ และบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก บริษัทคุณเฮงยานยนต์ สุรินทร์ (1991) จำกัด สาขารัตนบุรี
ได้จัดโครงการอาชีวอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรวจเข้มรถโดยสารหมวด 2 และหมวด 3 ในช่วงเทศกาลปีใหม่
เพืื่อบริการชุมชน และการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ภายในสถานศึกษา ตามโครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่
ประธานในพิธี นายนิพนธ์ ชิตมณี (ปลัดอวุโส)
Merry Christma & Happy Newyear 2019 ( 26/ธ.ค./2561 )
    แผนกวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดงาน Merry Christma & Happy Newyear 2019 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี โดยมี ผู้อำนวยการ นายวิเชียร บุญลี เป็นประธาน
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ( 11/ธ.ค./2561 )
    
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี โดยการนำของผู้อำนวยการ วิเชียร  บุญลี นำคณะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ณ ลานหน้าตลาดสดอำเภอรัตนบุรี โดยมี นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานในพิธี
โครงการประกวดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึษา ๒๕๖๑ ( 7/ธ.ค./2561 )
    โครงการประกวดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษา ประจำปี๒๕๖๑ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง Big Data ( 29/พ.ย./2561 )
     เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง Big Data ในวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ครบรอบ ๖ ปี วทก.รบ. ( 23/พ.ย./2561 )
    
พิธีทอด “ผ้าป่าเพื่อการศึกษา” วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
“ครบรอบ ๖ ปี” วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ สมทบทุนสร้างฐานพระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯ 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 -> [จำนวน 102 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>