หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ที่ ศธ ๐๖๗๑/๒๑๐๑ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙
โดย : admin
อ่าน : 429
พุธ ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ที่ ศธ ๐๖๗๑/๒๑๐๑ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙