หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ จำนวน ๕ เรื่อง มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
โดย : admin
อ่าน : 275
ศุกร์์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ จำนวน ๕ เรื่อง มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ