หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ศธ ๐๖๐๑/๘๘๑๘ เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยา
โดย : admin
อ่าน : 203
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้ เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยา และความตระหนักรู้ด้านก่ารใช้ยามาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ