หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ศธ ๐๓๐๖/ว๔๐๘๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
โดย : admin
อ่าน : 192
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)